Hướng dẫn thủ tục hành chính
STTTên thủ tụcLĩnh vựcBiểu mẫuMức độThao tác
1Đăng ký thành lập hộiTổ chức phi chính phủ3Đăng ký
2Đăng ký giải thể hộiTổ chức phi chính phủ3Đăng ký
      
      
      
      
      
      
      
      
Hiển thị: bản ghi/trang.